Santander | Fundusze inwestycyjne

godzina: 20:32:22 data: 15.12.2019 r.

OCENA ODPOWIEDNIOŚCI

 1.  Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani / Pan się zgadza:
  1. fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego
   tak nie

  2. fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości
   tak nie

  3. zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu
   tak nie

  4. podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego prospekt informacyjny
   tak nie

  5. Należy odniesć się do każdego stwierdzenia


 2.  Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:
  1. lokaty bankowe
   często sporadycznie nigdy

  2. obligacje
   często sporadycznie nigdy

  3. fundusze inwestycyjne
   często sporadycznie nigdy

  4. akcje
   często sporadycznie nigdy

  5. inne (m.in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe)
   często sporadycznie nigdy

  6. Należy odpowiedzieć na każde pytanie


 3.  Jaką część wolnych środków przeznaczyła Pani / przeznaczył Pan na powyższe inwestycje przez okres ostatnich 5 lat?
  1. znaczącą
  2. przeciętną
  3. niewielką


  4. Należy wybrać jedną z odpowiedzi


 4.  Proszę wskazać najważniejsze źródła Pani / Pana wiedzy w zakresie inwestowania (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
  1. prywatne zainteresowania
  2. lokowanie własnych oszczędności w praktyce
  3. wykształcenie lub wykonywany zawód
  4. informacje przekazane przez doradcę finansowego


  5. nie posiadam wiedzy o inwestowaniu